Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť služby a pohodlie pri nakupovaní.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený  u predávajúceho na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov, to platí pre spotrebný tovar.  Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia (najmä potraviny), sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady, ak reklamáciu kupujúci neuplatní včas ( teda v záručnej dobe) zanikajú  mu práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Nie je možné úspešne reklamovať poškodenie vzniknuté:

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

  • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
  • kópiu/ originál faktúry, dokladu o zaplatení,
  • popis závady,
  • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

 

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar.

V prípade vybavenia reklamácie sa použijú ustanovenia čl. 4 Zodpovednosť predávajúceho za vady.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0910 979 570 cez pracovné dni od 10.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu biotopka@biotopka.sk. Kontaktnou osobou je Lenka Krasničanová.


What client say?

Tomáš Kučka

l.janovec26@gmail.com

Obchodík so zdravou výživou, ktorý rastie neuveriteľným tempom :) služby, sortiment a samozrejme celý skvelý tím z BioTopky. Ja osobne mám veľmi rád progresívne firmy, ktoré nezaspali dobu a VY do tejto kategórie určite spadáte. Držím palce aj keď viem, že to nepotrebujete a teším sa, že vždy keď prídeme do LM máme tam miesto, kde sa vždy veľmi radi vraciame.

Lea Trvalcová

lenka.krasnicanova@gmail.com

Výborné !!! Ochutnala som skvelý nápoj s banánom, jahodami, pomarančom a mätou a bola som naozaj milo prekvapená, plnou, sýtou chuťou a veľmi príjemnou hladkosťou nápoja. Odporúčam všetkým, ktorí si vážia svoje peniažky, zdravie a krásu nakoľko naozaj dostanete to čo očakávate.

Michaela Hladká

lenka.krasnicanova@gmail.com

Najlepší personál, milý, ochotný poradiť pomôcť a pripraviť Fresh s radosťou a úsmevom na tvári. ♥

Juraj Medvec

lenka.krasnicanova@gmail.com

Široký sortiment (človek tam dokáže nájsť všetko čo potrebuje) a hlavne príjemná obsluha ;)

Bethany Kelly

bethanykelly@gmail.com

Amazing! The shop is very nice and well decorated, they have so much to choose from, and the juices Lena made us were SO GOOD! I would definitely recommend this place to anyone visiting Liptovský Mikuláš!!